loading

Výmena-vrátenie tovaru

Nakupovanie na stránke www.evabenova.sk Vám zaručuje možnosť vrátenia tovaru v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.


Vrátenie tovaru  v lehote 14 dní od prevzatia tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji")

.

2.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou - emailová adresa predávajúceho: info@evabenova.sk 


3.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane štítkov, dokladu o zaplatení - faktúra a dodací list a sprievodný list, kde požiada o zákonné odstúpenie od zmluvy predávajúceho , v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. (  pri vrátení tovaru odoslaného bez poistenia zásielky znáša kupujúci prípadné škody stratu, alebo poškodenie zásielky.)


4.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom, pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedený v záväznom akceptovaní objednávky v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


5.

Tovar musí byť dodávateľovi vrátený úplne neporušený, nepoužívaný a dobre zabalený.


6.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu aj s prepravnými nákladmi


7.

Tovar zasielaný späť prosím odosielajte bez dobierky. Peniaze za tovar Vám budú vrátené späť formou bankového prevodu. 

Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý, a vrátený späť na Vašu adresu. Poplatky vzniknuté pri vrátení tovaru späť na adresu kupujúceho a opätovné odoslanie na adresu predávajúceho znáša v tomto prípade výhradne kupujúci.


8.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Výmena tovaru:


Výmena tovaru z dôvodu nesprávnej veľkosti. 


Ak Vám nesadla veľkosť, ktorú ste si objednali, samozrejme nemáme problém Vám ju vymeniť, ak konkrétny produkt máme ešte v ponuke v potrebnej veľkosti.

Tovar vieme vymeniť aj za iný produkt z našej ponuky. ( V prípade preplatku, alebo nedoplatku vzniknutom pri výmene tovaru za iný produkt, bude tento rozdiel vyrovnaný prevodom na bankový účet. Všetky potrebné informácie si dohodneme prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

V prípade výmeny tovaru, kvôli nesprávnej veľkosti nás prosím kontaktujte čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru. 


Pre výmenu tovaru nás prosím kontaktujte e-mailom na info@evabenova.sk 


Adresa pre vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy aj pri výmene tovaru:


Zaffron s.r.o.

Toltého 9

Bratislava 81106