Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Zaffron s.r.o. so sídlom Tolstého 5 Bratislava 811 06, IČO: 51482606 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, Oddiel: sro, Vložka č.: 127184/B (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresy, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti správcu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad využitím nástrojov, ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, alebo zaslaním emailu, alebo zaslaním listu na kontaktné údaje spoločnosti. Osobné údaje dotknutých osôb sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  1. Poskytovateľ webhostingu WebSupport, s.r.o.,Staré Grunty 12,841 04 Bratislava,Slovensko.
  2. Dodávatelia webových systémov a aplikácií a dodávatelia softwaru..
  3. Externý prepravcovia, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.
  4. Spracovatelia účtovníctva

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo: